Vés al contingut

Parts fonamentals del treball escrit

Novembre 27, 2018

Aquí teniu de forma molt resumida el format de la part escrita.

 

Horaris de presentació 2019

Octubre 31, 2018

Horari de presentacions 30 de maig 2019

Nom del treball Tutor treball Professor convidat Professors de recerca 
8.35-8.50 CANSAT Miquel Vilaró Ester Puig Marcela/ Manel
8.55-9.10 L’automòbil  Pep Rifà Ester Puig Marcela/ Manel
9.15-9.30 Realitat augmentada  Pep Rifà Ester Puig Marcela/ Manel
9.35-9.50 Autisme Iris Verdaguer Laura Ortega Marcela/ Manel
9.55-10.10 Violència masclista  Laura Ortega Iris Verdaguer Marcela/ Manel
10.15-10.30 Psicologia esportiva Iris Verdaguer Laura Ortega Marcela/ Manel
11.05-11.20 Youtubers: moda o professió? Núria Pedraza Maite Planas Marcela/ Manel
11.25-11.40  La influència del món clàssic en la publicitat dels nostres dies Núria Pedraza Ester Martos Marcela/ Manel
11.45-12.00 Prejudicis de la societat Ester Martos Núria Pedraza Marcela/ Manel
12.05-12.20 El terrorisme, la por de la societat Lourdes Boeck Ester Martos Marcela/ Manel
12.25-12.40

Temes de recerca 2018-2019

Octubre 18, 2018
 1. Youtubers: moda o professió. Aina C. Marta G. Ivet P. Belen R. Agustina M. ( N. Pedraza )
 2. I tu, ho compraries? Xevi B. Roger T. Gerard B. Jordi P. Míriam S. Cristina A. ( N. Pedraza )
 3. L’automòbil. Guillem M. Oriol C. Kevin V. Nil B. Rodrigo C. Eloi A. ( P. Rifà )
 4. El terrorisme, la por de la societat. Paula C. Abel M. Marc G. Pau M. Boris L. Alba P. ( L. Boeck )
 5. Psicologia esportiva. Marc S. Marçal S. Àlex F. Xevi P. Nil T. Isaac B ( I. Verdaguer )
 6. Cansat. Marc. S. Guillem V. Marc M. Ot B. Nil M. ( M. Vilaró )
 7. Autisme. Sara R. Dunna B. Bernat G. Miquel F. Lídia P. Jana A. ( I. Verdaguer )
 8. Prejudicis de la Societat. Helena G. Cèlia J. Maria T. Rut P. Ona C. Erola A. Andrea M. ( E. Martos )
 9. Realitat Virtual. Aleix G. Aranau M. Àngel B. Jordi B. Èric M. ( P. Rifà )
 10. Violència de Gènere. Queralt C. Judit G. Càrmen P. Lídia M. Paula P. Bruna V. ( L. Ortega )

Temporització 2018-2019

Octubre 1, 2018

Temporització

a)      Presentació del treball de recerca per part del professorat. (1h) 18 setembre.

b)      Confecció de grups de treball. Tria de tema i plantejament d’objectius. Avantprojecte (2h) 25 setembre 2 d’octubre.

c)       Desenvolupament del treball de recerca. (20h). De 16 d’octubre a 28 març

d)      Editar el teu treball a presentar (3h). 4, 25 d’abril i 2 de maig.

e)       Presentar el treball enquadernat:  7 de maig ( 1 còpia ) 

f)      Prepara i/o assajar la presentació (3h). 9, 16, 23 de maig.  

g)     Presentar oralment el treball de recerca per a ser avaluat. (6 h)   de 8: 30 a 13:00 h. 30 de maig

h)     Autoavaluació i coavaluació (1 h ). 6 de juny.

PRESENTACIÓ 2018

Octubre 1, 2018

PRESENTACIÓ 

Presentació 2017-18

Setembre 13, 2017

PRESENTACIÓ

TEMES DE RECERCA

 1. CREACIÓ D’UNA APP: Aleix Giménez, Enric Aguilar, Sergi Bigas, Yovan Irenov
 2. LA GAMIFICACIÓ: Paula Vilaró, Bruna Pagès, Aina Costa, Natàlia, Laura Creus
 3. EVOLUCIÓ DEL ROL DE LA DONA: Clàudia Torrents, Elvira Domingo, Gisela Marcos, Júlia Serrabassa
 4. AUTISME: Guillem Mas, Paula Contreras, Berta Ballus, Cristina Formentí, Maria Galan
 5. CREACIÓ D’UN CURTMETRATGE: Xevi Gálvez, Oriol Puig, Gerard Mancera, Roger Vilaró
 6. CONSTRUINT UN PATINET: Joaquim Vila, Marc LLobet, Martí Terricabras, Roger Company, Pol Lledó
 7. BULLYING: Berta Garcia, Maria Calvo, Alba Font, Adrián Veiga
 8. HOMOSEXUALITAT I HOMOFOBIA: Clàudia Rodriguez, Jana Riera, Ivet Almaida, Irina Fontarnau, Laura Vinyets
 9. IMMIGRACIÓ: Gerard Navarro, Michell Vivas, Paula Comas
 10. MAÇONERIA:  Guillem Codina, Jordi Bayés, Aida Tarradellas, Romà Iturrioz, Biel Burrieza
 11. SERRALLONGA: Dídac Alonso, Josel Güell, Marc Font, Roger Casanovas

TEMPORITZACIÓ

PRESENTACIÓ TREBALL DE RECERCA:  12/9

AVANTPROJECTE 19/9, 26/9, 17/10

RECERCA: 31/10- 12/4

EDITAR/MAQUETAR EL TREBALL ESCRIT: 19/4  26/4

PREPARAR PRESENTACIÓ ORAL: 3-24/5 (4 SESSIONS)

PRESENTACIÓ ORAL: 7/6

 

CRITERIS GRÀFICS

Aquí tens una sèrie de criteris gràfics que hauràs de tenir en compte:Fes servir fulls blancs de format A4 vertical, preferiblement per una cara.grafia

 1. Pots utilitzar un tipus de lletra pel text principal (Arial) i un altre pels títols. La mida habitual serà de 12 punts. Interlineat 1.5.
 2. La de citacions o notes a peu de pàgina d’uns 9-10 punts.
 3. No deixis mai sola una línia d’un paràgraf ni al final ni al començament de pàgina.
 4. És recomanable escriure la numeració de les pàgines centrada a la part inferior de la pàgina.
 5. Recorda que la coberta no compta, i que la pàgina núm. 1 no es posa.
 6. La lletra cursiva  s’utilitza per:
  • Títols de llibres, revistes i altres formes de publicacions.
  • Expressions o paraules d’un altre idioma (la universitat Abat Oliba va fer doctor honoris causa a…).
  • Noms científics d’espècies vegetals i animals, i amb majúscula la primera lletra (Canis lupus)- paraules mal escrites expressament, registres col.loquials o dialectalismes (em van fotre una indicció).
  • Paraules o expressions que reben un tractament lingüístic (l’etimologia d’educació és…)
 Les quantitats:
– Es poden escriure amb lletres si són del zero al nou, sense decimals, percentatges o mesures (quatre euros són el 5 % de 80 euros)- però les altres quantitats s’escriuen en xifres (i s’ha de mantenir una uniformitat; l’exemple anterior seria millor així: 4 euros són el 5% de 80 euros)- una data completa s’escriu: el dia en xifres, el mes en lletres, l’any amb les xifres completes (27 de gener de 2004).
Descarregat el document següent i et faràs una idea.
Criteris gràfics

Comença la recerca

 Index
Un recurs molt útil per començar el treball és l’elaboració d’un índex provisional del treball. És evident que aquest índex es modificarà, i segurament molt, però t’ajudarà a ordenar les idees.
Això suposa pensar molt bé l’estructura del treball. Com? Sempre a partir de la teva hipòtesi: els diferents capítols han d’anar ordenats a respondre pregunta inicial. Sinó, sobren.
– El treball deu començar amb una introducció, on presentes el treball.
– En un primer capítol convé fer un estat de la qüestió: què se sap d’aquest tema, precisions terminològiques, etc.
– Després vindrà el resultat de la teva investigació bibliogràfica, i a continuació, se s’escau, de l’experimental.
– La conclusió serà el moment de respondre a la qüestió plantejada des d’un bon començament.
– Després vindran la bibliografia i, si s’escauen, els apèndixs.

Calendari

Un cop dissenyada l’estructura del treball, sempre susceptible de modificació, és necessari que estableixis un calendari de treball, adaptant-te evidentment a l’establert pel teu centre d’estudis. En aquest calendari has de tenir presents aquests elements:
– Recerca bibliogràfica
– Lectura bibliografia
– Activitats secundàries: enquestes, entrevistes, visites, etc.
– Experiment principal
– Reunions amb el tutor
– Redacció del treball
– Preparació de l’exposició oral

Bibliografia
– La teva recerca bibliogràfica ha de començar buscant les fonts primàries, aquelles que tracten directament el teu tema: si estudies El senyor dels anells has de trobar les edicions de l’obra de Tolkien, preferiblement en llengua original i, si existeix, una edició crítica –aquella que reprodueix amb la màxima exactitud possible el text original, tot justificant el perquè-.
– Després hauràs de trobar les fonts secundàries, aquelles que estudien les fonts primàries; en l’exemple anterior: llibres i articles sobre El senyor dels anells.
– Com les trobaràs? Primer pots buscar en repertoris bibliogràfics i en revistes bibliogràfiques sobre el teu àmbit d’estudi. Els tens sobre tot a les biblioteques, i alguns a internet.
Després has de buscar en les bibliografies dels llibres que vagis trobant.
Consulta també els catàlegs temàtics de las biblioteques. Ara pots fer-lo amb moltes mitjançant internet.
I així aniràs construint la teva bibliografia. Et suggerim que facis servir aquesta base de dades per recollir les dades de totes les obres i articles que trobis.

Observa
Si inclous una part experimental, aquesta deu començar amb una bona observació, que et proporcioni un conjunt de dades que puguis després analitzar.
La recollida de dades es pot fer de moltes maneres:

1. OBSERVACIÓ DIRECTA:
Has de saber utilitzar el medis d’observació adients (per mesurar el soroll, enregistrar un so, etc.)
I has de preparar uns fulls de registre per anotar de manera ràpida i clara les dades observades, de forma que puguis després analitzar-les tranquil·lament.
2. ENQUESTES:
– Una enquesta és un seguit de preguntes formulades a diverses persones.
– Les preguntes poden ser tancades (sí o no) o obertes (molt difícils de quantificar, són més pròpies d’una entrevista).
– Les preguntes poden ser sobre fets (quan va néixer?) o d’opinió (està d’acord amb la intervenció militar a Iraq?).
– Les preguntes han ser molt clares.
– S’han d’evitar les preguntes indiscretes i les que condicionen la resposta (deveu estar contra la pena de mort, oi?).
– S’ha de preservar l’anonimat dels enquestats.
– L’enquesta requereix haver seleccionat una mostra suficientment representativa de població, bé triada segons certes característiques (homes, dones, joves, estudiants, etc.), bé a l’atzar.
3. ENTREVISTES:
Una entrevista és un seguit de preguntes, principalment obertes, formulades a una persona.
S’ha de preparar bé, però sabent que durant l’entrevista es poden afegir preguntes improvisades a partir del desenvolupament de la conversa.
Convé realitzar l’entrevista sense interrupcions, deixant temps per respondre, sense discutir amb l’entrevistat, ni sotmetent-lo a un interrogatori.
L’entrevista s’ha d’enregistrar correctament (no oblidis comprovar que funcioni bé el magnetòfon)
Quan transcriguis l’entrevista no pots modificar el que ha dit l’entrevistat; convé llavors que li facis arribar el text perquè el revisi.
4. EXPERIMENTS:
Si l’observació directa no és suficient, pots recórrer a un experiment. Això vol dir crear una situació artificial, planificant unes proves per poder influir sobre determinades variables, i observar a continuació els resultats.
Un experiment permet controlar molt més els fets què un vol observar, però també pot restar espontaneïtat.
I si en l’observació directa eren importants els mitjans, aquí encara més: un experiment requereix fer servir uns instruments molt precisos, perquè això és precisament el que caracteritza l’experimentació.

Treu Conclusions

Tant la investigació bibliogràfica com la investigació experimental no són suficients sense una interpretació intel·ligent dels seus resultats. Pensa només en els percentatges d’unes eleccions i com els interpreten els diversos partits.
Per interpretar els diferents resultats has de recordar contínuament la pregunta inicial, la teva hipòtesi, i tractar de respondre.
Si has fet servir experiment amb valors quantitatius, hauràs d’utilitzar l’estadística per relacionar matemàticament aquests resultats, trobant la moda, mitjana, desviació típica, etc. Però aquestes dades estadístiques també les hauràs d’interpretar intel•ligentment.
Sí, però… De vegades podràs respondre sí. De vegades podràs respondre no. Però moltes vegades hauràs de precisar: sí, aquesta és la causa normal d’aquesta conducta, però en determinades condicions pot ser aquesta altra…
Això implica ser molt honrat en la teva conclusió. Si veus que tens certesa d’una cosa, afirma-la amb rotunditat. Si veus que és probable, manifesta quina probabilitat té. Si penses que potser és així, però que és possible el contrari, digues-ho amb franquesa. I si et quedes amb al dubte i no saps quina és la resposta a la teva hipòtesi, millor que busquis una altra.
La teva conclusió l’has de redactar molt bé. Els que llegeixin el teu treball han de saber clarament a on has arribat. I això ho faràs a la part del treball anomenat conclusió, és clar.
Com redactar el treball
 Et costa trencar el gel, i començar a escriure? Ara et donarem alguns consells sobre com redactar el treball de recerca:
-Pensa a qui va destinat: no al teu tutor, ni als membres del tribunal, sinó a tot aquell que pugui estar interessat en el tema.
-Has d’utilitzar un vocabulari tècnic i precís. Evita els recursos literaris (no escrius una novel•la) i els mots buits o massa genèrics.
-Fes servir un to neutre: el que importen són les idees que exposes, no la teva autobiografia.
-La lectura no ha de ser pesada: frases i paràgrafs breus, evita les digressions (inclusió de discursos sobre temes paral·lels per a després tornar al fil expositiu), les repeticions innecessàries…
-Cal comprovar l’ortografia, la morfologia i la sintaxi.
-I torna a llegir tranquil·lament tot el que has escrit. Segur que trobes algun error.
Parts del treball
Qualsevol treball d’aquest tipus es pot dividir en set parts clarament diferenciables: la portada, l’índex, la introducció, el cos del treball, la conclusió, la bibliografia i els annexos.
Portada 
La coberta ha de ser sòbria.
S’han d’indicar aquestes coses:
– tipus de treball: Treball de recerca
– títol (molt destacat)
– subtítol (si s’escau, en lletra més petita que el títol)
– autor
– tutor/a: Dirigit per…
– curs i grup
– centre
– població i data
La coberta no es té en consideració per a la numeració de les pàgines.
 Full en blanc:
A continuació es pot fer servir un full en blanc, o amb una cita, sempre que sigui molt representativa del sentit del treball.
Aquesta pàgina ja compta en la paginació, però el numero 1 no es posa.
  Índex
L’índex es pot posar al començament del treball o al final.
Ha d’incloure tots els capítols, apartats i subapartats, que apareixeran amb la mateixa tipografia que en el cos del treball.
 Introducció
És molt important fer-la bé: pensa que és la primera cosa que llegiran del teu treball.
La introducció serveix per presentar la teva investigació: perquè vas escollir el tema, quina és la hipòtesi, com has plantejat la recerca (metodologia), parts del treball i, si s’escau, agraïments.
De cap manera has de mostrar la resposta a la hipòtesi, és com si al començament d’una pel·lícula de suspens diguessis qui és l’assassí.
 Cos del treball
El cos del treball s’ha d’estructurar en capítols, apartats i subapartats. Has de pensar molt bé aquesta estructura: ha de ser lògica, pedagògica i clara. És aconsellable titular els apartats amb negreta i majúscula, els subapartats amb negreta i minúscula.
Ja et suggeria abans que comencessis amb un primer capítol dedicat a l’ESTAT DE LA QÜESTIÓ: què se sap d’aquest tema, precisions terminològiques, etc.
Un segon capítol podria ser el resultat de la teva investigació BIBLIOGRÀFICA, i en tercer, si s’escau, de l’EXPERIMENTAL. Però reconec que això és molt genèric, i que dependrà molt de la naturalesa del teu treball.
Has d’obrir nova pàgina només quan comencis un capítol, no quan comencis un apartat o subapartat.
Conclusió 
-El lector del teu treball probablement comenci amb la introducció i després passi a la conclusió. -Ha de quedar, doncs, molt clara quina és la resposta que dones a la hipòtesi plantejada en un primer moment.
-També pots aprofitar per fer un resum del treball, però pensa que la conclusió no és principalment un resum sinó una resposta.
-I convé que acabis amb una valoració del treball: importància de la conclusió a la que has arribat, portes que se t’obren a noves investigacions, etc.
-La conclusió, com la introducció, no es numera.
Valoració 
La Valoració. En aquest apartat hauràs de valorar la importància del teu treball, les coses apreses, els aprenentatges, si t’has sentit a gust, les noves expectatives que se’t poden obrir a partir d’aquesta recerca …
Bibliografia 
-Després de la conclusió ve la bibliografia.
-Es pot dividir en: repertoris bibliogràfics, fonts primàries i fonts secundàries.
-Ha d’estar ordenada alfabèticament pels cognoms dels autors.
-S’ha d’evitar citar obres que no tenen res a veure amb el treball, o aquelles que no hagis consultat.
Annexos 
Tot allò que per la seva extensió no hagis pogut incloure en el cos del treball, perquè hauria fet la seva lectura molt feixuga, ho pots posar en annexos o apèndixs: qüestionari d’una enquesta, reproducció íntegra d’una entrevista, text complet d’un document estudiat, quadre cronològic, construcció d’una maqueta, un model, il·lustracions, etc

Referències bibliogràfiques i webgrafia

Fragments de llibre:

COGNOMS DE L’AUTOR, Nom de l’autor. Títol del llibre. Editorial, lloc d’edició, any d’edició.
– Cardona, Ramon. Cómo se comenta un texto fílmico. 2ª ed. Madrid: Cátedra, 1991

 Articles de revista o diari:
COGNOMS DE L’AUTOR, Nom de l’autor. Títol del llibre. Nom de la revista o diari, data i número.
-Reina Hernández, J. “Diseño y construcción de plantas piloto”. Ingeniería química, (1999) 359, p. 141-149
Si és l’article d’un diari en lloc del volum i fascicle es posa la data:
– FOIX, Luís.”Esto es Europa”. La Vanguardia, 22 de enero 1992, p. 15
 Pàgines web:
Adreça completa (amb enllaç)
 Citacions i notes a peu de pàgina
Citacions:
Són una aportació interessant en el teu treball, però només has de citar quan sigui oportú: per introduir un text que analitzaràs o per confirmar una idea que acabes de exposar.
-Les citacions han de ser fidedignes. No pots canviar res. Si vols afegir un comentari teu fes-ho amb claudàtors [com faig ara].
-Les citacions les has de posar entre cometes: “signe doble format por unes cometes d’obertura i unes de tancament”.
-La citació s’acaba amb una crida, o número en superíndex, que remet a la nota a peu de pàgina, on s’indica d’on s’ha estret la citació. Si la crida es fa quan hi ha un signe de puntuació, s’ha de posar després d’aquest signe.1
-A vegades no es fa servir aquest sistema, sinó que entre parèntesi s’indica l’autor, l’any de l’obra que citem i la pàgina, deixant que el lector busqui a la bibliografia quina obra és (B. RUSSELL, 1948, p.33).
Notes a peu de pàgina:
Les notes a peu de pàgina serveixen per indicar d’on s’ha estret una citació, fer breus digressions, definir termes, etc.
-El tipus de lletra ha de ser més petit que el del text principal
-És preferible posar les notes a peu de pàgina i no al final del capítol o en un apèndix, perquè complica molt la seva lectura, i algunes poden ser molt interessants.
-Les referències bibliogràfiques a les notes a peu de pàgina no han de ser completes, perquè ja estan així a la bibliografia final; només cal indicar l’autor, l’obra i la pàgina: B. RUSSELL, Human Knowledge. Its Scope and Limits, p.33.
-Quan una citació és exactament de la mateixa obra i pàgina que l’anterior no cal posar autor, obra i pàgina, sinó Idem.
-Quan una citació és de la mateixa obra que la citada en la nota anterior, però d’una altra pàgina, no cal posar autor i obra, sinó Ibid. (en el mateix lloc) i indicar la pàgina: Ibid., p.33.
 
HORARI DE PRESENTACIONS ORALS 2018 
Nom del treball Tutor treball Professor convidat Tutors de 4t 
8.30-8:45 LA MAÇONERIA LOURDES RIFÀ ESTER/ MARCELA
8.50-9.05 BANDOLERISME LOURDES RIFÀ ESTER/ MARCELA
9.10-9.25 DRIFT TRIKE LOURDES RIFÀ ESTER/ MARCELA
9.30-9.45 CREACIÓ D’UNA APP RIFÀ MONTSE ESTER/ MARCELA
9.50-10.05 L’EVOLUCIÓ DE LA IMATGE DE LA DONA MAITE MONTSE ESTER/ MARCELA
10.10-10.25 LA GAMIFICACIÓ MAITE MONTSE ESTER/ MARCELA
11.00-11.15 CREACIÓ D’UN CURTMETRATGE  PEP S. MANEL ESTER/ MARCELA
11.20-11.35 AUTISME IRIS MANEL ESTER/ MARCELA
11.40-11.55 EL BULLYING NÚRIA P. MANEL ESTER/ MARCELA
12.00-12.15  LA IMMIGRACIÓ MAGDA MAITE ESTER/ MARCELA
12:20-12:35

HOMOSEXUALITAT I HOMOFÒBIA

MAGDA MAITE ESTER/ MARCELA
12.40-12:55 RECOLLIM I CLOENDA ESTER/ MARCELA

 

Criteris gràfics

Abril 24, 2017

grafiaAquí tens una sèrie de criteris gràfics que hauràs de tenir en compte:

 1. Fes servir fulls blancs de format A4 vertical, preferiblement per una cara.
 2. Pots utilitzar un tipus de lletra pel text principal ( Arial) i un altre pels títols. La mida habitual serà de 12 punts.
 3. La de citacions o notes a peu de pàgina d’uns 9-10 punts.
 4. No deixis mai sola una línia d’un paràgraf ni al final ni al començament de pàgina.
 5. És recomanable escriure la numeració de les pàgines centrada a la part inferior de la pàgina.
 6. Recorda que la coberta no compta, i que la pàgina núm. 1 no es posa.
 7. El text principal l’has d’escriure en lletra rodona.
 8. La lletra negreta s’utilitza només per als títols de capítols i apartats.
 9. La lletra versaleta es fa servir per escriure en les referències bibliogràfiques els cognoms dels autors.
 10. La lletra cursiva o itàlica s’utilitza per:
  • Títols de llibres, revistes i altres formes de publicacions.
  • Expressions o paraules d’un altre idioma (la universitat Abat Oliba va fer doctor honoris causa a…).
  • Noms científics d’espècies vegetals i animals, i amb majúscula la primera lletra (Canis lupus)- paraules mal escrites expressament, registres col.loquials o dialectalismes (em van fotre una indicció).
  • Paraules o expressions que reben un tractament lingüístic (l’etimologia d’educació és…)
 Les quantitats:
– es poden escriure amb lletres si són del zero al nou, sense decimals, percentatges o mesures (quatre euros són el 5 % de 80 euros)- però les altres quantitats s’escriuen en xifres (i s’ha de mantenir una uniformitat; l’exemple anterior seria millor així: 4 euros són el 5% de 80 euros)- una data completa s’escriu: el dia en xifres, el mes en lletres, l’any amb les xifres completes (27 de gener de 2004).
Descarregat el document següent i et faràs una idea.
Criteris gràfics

Presentació

Setembre 11, 2016

Recerca 2016-2017

Setembre 11, 2016
 1. Violència de gènere.  M. Tsalani, A. Forcada, M. Sala, G. Prat, M. Barnils, P. Rubau (H. València).
 2. Les Drogues.  C. Hans, A. Veiga, B. Turró, I. Baños, J. Solasegalés, L. Higueruelo. (M. Guardiola)
 3. Cansat, Vedruna a l’espai. M. Gómez, E. Vivas, A. Pujol, G. Boleda. (M. Vilaró )
 4. Sincrotró. A. Garriga, M. Boix, R. Salom, P. Serra. ( M. Miguela).
 5. La història dels rallis . E. Pardo, A. Efimov, O. Pérez, M. López. ( P. Rifà).
 6. Desenterrant la història.  A. Zamora, J. Raurell, A. Coll, J. Martínez, C. Pujol ( M.Petanàs ).
 7. La vampiresa del Raval. G. Cilleros, R. Molist, Víctor de la Osa, J. Clarós, I. Gassol, P. Codina. ( E. Puig).
 8. Land Rover. ( Martí A, Oriol M, Albert A, Aleix C, Guillem M, ( J. Espel).
 9. El secret de la Coca-Cola.  G. Palau Ribas, A. Abad, J. Cabrera, P. Vila ( N. Pedraza ).
 10. Més enllà de la Mort. (Aina P. Gisela T, Aina P., Júlia C. Laura A. (Manel Miguela)
 11. Criminologia.  Roger C, Guillem R, Jordi P, Ferran J, ( P. Rifà)
 12. Ments criminals: Clàudia P, Irlanda C, Marta C, Berta G, ( L. Ortega)

Temporització

a)      Presentació del treball de recerca per part del professorat. (1h) 14 setembre.

b)      Confecció de grups de treball. Tria de tema i plantejament d’objectius. Avantprojecte (2h) 21 i 28 setembre.

c)       Desenvolupament del treball de recerca. (19h). De 19 d’octubre a 20 març

d)      Editar el teu treball a presentar (3h). 27 de març, 3 d’abril i 24 abril.

e)       Presentar el treball enquadernat  28 d’abril (  2 còpies ) 

f)      Prepara i/o assajar la presentació (2h). , 8, 15 de maig.  

g)        Presentar oralment el treball de recerca per a ser avaluat. (6 h)  17 de maig de 8: 30 a 13:00hores.

Horari de presentacions 2017 (17 de maig de 8:30 a 13:00 hores  )

Nom del treball Tutor treball Professor convidat Tutors de 4t 
8.35-8.50  La Mort MANEL PEP R/ LAURA MARCELA/MANEL
8.55-9.10  Història dels rallis  PEP R LAURA O MARCELA/MANEL
9.15-9.30   Criminologia  PEP R  LAURA O MARCELA/MANEL
9.35-9.50  Cansat, Vedruna a l’espai  MIQUEL PEP R MARCELA/MANEL
9.55-10.10 Land Rover JAUME E  MIQUEL MARCELA/MANEL
10.15-10.30  Violència de gènere  HEMI  MIQUEL MARCELA/MANEL
11.05-11.20 Delinqüència  LAURA MAGDA MARCELA/MANEL
11.25-11.40   Les fosses de l’oblit  MAGDA LAURA MARCELA/MANEL
11.45-12.00 La Vampiresa del Raval ESTER MAGDA MARCELA/MANEL
12.05-12.20  El secret de la Coca-Cola  NÚRIA P. ESTER P. MARCELA/MANEL
12.25-12.40

12:45-13.00

 Les drogues

Sincrotró Alba

 MARCELA

MANEL

ESTER/ NÚRIA

ESTER/NÚRIA

 

MARCELA/MANEL

MARCELA/MANEL

 

Què avaluarem de la presentació oral.

febrer 4, 2016
Actitud
 1. Expressió verbal
 • Llenguatge clar
 • Lèxic adequat
 • Pronunciació ferma
 • Ritme
 • Silencis oportuns

2. Expressió corporal

 • Mirada al públic
 • Tranquil·litat
 • Gestualitat
 • Originalitat
Conceptes
 • Continguts de l’exposició.
Procediments
 • Argumentació i motivació
 • Formulació d’objectius i/o hipòtesi
 • Aprofundiment del tema
 • Exposició de conclusions